İngiltere Vize Başvuru Formu

İngiltere Vize Başvuru Formu

İngiltere konsolosluğu tarafından hazırlanan İngiltere vize başvuru formu, farklı amaçlarla seyahat etmek isteyenlerin sunması gerektiği belgedir. Bu belge İngiltere Başkonsolosluğu online adresine gidilerek doldurulabilir. Daha sonra çıktı almak suretiyle vize başvurusu yapılacak evrakların içerisine yerleştirilmelidir. Belge aynı zamanda konsolosluk ve büyükelçilik nezdinde birebir olarak gidilerek de temin edilebilir.

İngiltere vize başvuru formu 2007 yılı itibariyle tamamen yenilenerek İngilizce hale getirilmiştir. O yüzden form doldurulurken eksiksiz ve tam şekilde İngilizce olarak yapılmalıdır. İngiltere vizesi için başvuru yapan kişiler hakkındaki detaylı bilgileri, İngiltere Başkonsolosluğu büyük bir çoğunluğunu bu belge üzerinden elde eder. Konsolosluk bu belgenin doğru şekilde ve eksiksiz hazırlanmasını talep etmektedir. Hatalı ve eksik olarak doldurulmuş başvuru belgesi ile vize onayı alınması mümkün değildir. İngiltere vize başvurusu için mutlaka evraklar arasında bulunması gereken bu belgenin olmaması halinde ise, başvuru geri çevrilmektedir.

İngiltere Vize Başvuru Formu Hakkında

Online olarak internet üzerinden alınacak İngiltere vize başvuru formu tam olarak doldurulduktan sonra ıslak imza ile evrakları yerleştirilmelidir. Bu form hem el yazısı ile hem de bilgisayar üzerinden doldurmak suretiyle kabul edilebilmektedir. Önemli olan kişinin çıktı aldıktan sonra ıslak imzasıyla konsolosluğa gitmesidir. İngiltere vize başvuru formunun doldurularak imzalanması dahilinde, İngiltere Krallığı için vize alındığı ve ülkeye giriş yapılacağı anlamına gelmemektedir. Bu belge ile birlikte konsolosluk tarafından ya da sınır noktasında ülkeye farklı sebeplerden dolayı alınmayabileceği sebebi de kabul edilmektedir.

Ayrıca vize süresi dolmadan ülke sınırlarının terk edileceğine dair bilgi de yine form üzerinde yer almaktadır. Bu yüzden mutlaka evrak içerisinde yerleştirilecek İngiltere vize başvuru formu detaylı olarak doğru şekilde hazırlanmalı; ıslak imza üzerinden konsolosluğa başvurulmalıdır. Turistik, ticari, aile ziyarete, eğitim veya hastalık gibi farklı sebepler, amaçları doğrultusunda belge içerisinde yer almalıdır. İngiltere vize başvuru formu tamamen İngilizce hazırlandığından dolayı, İngilizce dili üzerinden doldurulmalı ve evraklarla birlikte sunulmalıdır. İngiltere konsolosluğu vize başvuru bölümü, online web adresi ve büyükelçilik nezdinde bu belgeye ulaşmak mümkün. Ayrıca konsolosluğa bağlı olarak görev yapan acentelerden de bu işlemler gerçekleştirilebilir.

İngiltere Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

İngiltere vize başvuru formu Türkçe olarak hazırlanmış bir belge olmadığından dolayı, bu unsura dikkat etmek gerekmektedir. Mutlaka İngiltere vize başvuru formu İngilizce üzerinden doldurulmalıdır. Ayrıca gerekli olan bilgileri büyük harfle doldurması gerektiği unutulmamalıdır. İngilizce vize başvuru formu online olarak internet üzerinden ya da elden doldurulabilir. Ancak ortak şekilde mutlaka çıktı alınmalı ve ıslak imzaya sahip olmalıdır. Aksi takdirde evraklarla beraber geçerliliğini yitirir.

Mutlaka İngiltere başvuru vizesi formunda yer alan tüm bilgiler, İngiltere vizesi evraklarında bulunan bilgilerle örtüşmelidir. Aynı bilgilerle desteklenmemiş ve eksik olarak doldurulmuş form nedeniyle, İngiltere için yapılacak olan vize başvurusu iptal edilebilir. Bu da zaman kaybına neden olur ve tekrar tüm evraklarla beraber vize başvuru belgesinin doldurulmasına sebebiyet verir. Bu yüzden gerekli olan kurallara dikkat edilmeli; İngiltere Krallığı için yapılacak vize başvurusu adına kimlik, pasaport ve evraklar ile vize başvuru formunun aynı bilgileri taşıdığına dikkat edilmelidir.

İngiltere Vize Başvuru Formu Detaylı Bilgiler

İngiltere’ye değişik amaçlar altında seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, İngiltere vize başvuru formunu temin ederek doldurmak suretiyle evraklar içerisine almalıdır. Islak imza bünyesinde doldurulan form bütün evraklarla birlikte İngiltere Konsolosluğu tarafından özel olarak atanmış vize başvuru merkezi aracılığıyla işlemleri gerçekleştirilmelidir. İngiltere vize başvurusu online olarak oluşturulacak profil üzerinden sağlanmaktadır. Daha sonra bir kopyası alınan form ıslak imza ile beraber randevu belgesi dahilinde konsolosluğa başvuru gerçekleştirilmelidir.

İngiltere Başkonsolosluğu ve büyükelçiliğine doğrudan başvuru yapılmaz. Alınan belge kapsamında öncelikle randevu talep edilir. Verilen randevu tarihinde tüm evraklar ve İngiltere vize başvuru formu, kimlik ve pasaport bir arada başvuru yapılır. İngiltere vizesi adına müracaat eden kişilerin işlemlerinin tamamlanabilmesi için biyometrik veri girişini (Yüz fotoğrafı veya parmak izi) ibraz etmesi gerekmektedir. Daha sonra resmi vize başvuru merkezinde, randevu gün ve saatinde biyometrik veri girişi üzerinden kişi başvuru işlemine alınmaktadır. Burada kesinlikle unutulmaması gereken 2007 yılından bu yana İngiltere vize formu İngilizce olduğundan dolayı, buna göre eksiksiz olarak doldurulmasıdır.