İngiltere Ticari Vize

İngiltere Ticari Vize

İngiltere’ye iş toplantısı ya da konferansa gibi durumlardan dolayı seyahat edecek olan kişiler İngiltere ticari vizesine başvuru yapmalıdır. İngiltere ticari vizesi yalnızca iş için değil ayrıca iş görüşme, fuar görüşmesi ya da uluslararası ticari organizasyonlar için de alınabilir. Bunun yanı sıra bazı durumlarda akademik araştırmalar söz konusu olduğunda da yine ticari vizeye başvurmak gerekir.

İngiltere ticari vizesi Business Visitor Visa olarak bilinmektedir. Bu vize türü akademisyen, doktor ve diş hekimleri için de verilmektedir. Ticari vize seyahatin amacına göre kısa süreli tek ya da çok girişli olarak alınabilen bir vize türüdür. İngiltere’de daha uzun kalacak ve ülkeye düzenli olarak seyahat edecek kişiler farklı belgelerle beraber uzun süre kalma durumunu beyan etmelidir. Bu durumun beyan edilmesi halinde şahıslar uzun süreli İngiltere ticari vizesine başvuru yapabilecektir.

Uzun süreli İngiltere ticari vizesi için başvuru yapacak kişiler 1, 2, 5 ya da 10 yıllık süreye sahip olan İngiltere ticari vizesi için başvurusu yapabilirler. Ancak uzun süreli İngiltere ticari vizesi de alınsa ülkede kalma süresi maksimum 6 ay olarak belirlenmiştir. 6 ay sonunda vize sahibi ülkeden çıkış yapmak zorundadır.

İngiltere Ticari Vize İşlemleri

İngiltere vizesinde en önemli husus başvuru yapılması gereken vizesi türüdür. Vize türü kişinin İngiltere’yi hangi amaçla ziyaret edeceği ile ilgili bir durumdur. Ticari ve iş amaçlı olarak İngiltere’yi ziyaret edecek kişiler mutlaka amaçlarına uygun vize türü için gerekli başvuruyu yapmaları gerekir. Çünkü vize türüne göre de konsolosluk tarafından talep edilen belgeler değişecektir.

İngiltere ticari vizesi için şahsen başvurmaya gerek yoktur. Fakat iş amacı ile ülke ziyaret edileceği için mutlaka bir işverenin ya da işveren adına bir vize temsilciliğinin vize başvurusunu yapması gerekir. Çünkü ticari vize alımlarında özellikle evraklar ticari faaliyetlere yönelik belgelerden oluşmaktadır. Bu sebeple vize işlemlerinden önce mutlaka konsolosluk ya da vize merkezleri ile iletişime geçilmelidir.

İngiltere ticari vize işlemlerinin doğru şekilde başlaması için öncelikle belgelerin eksiksiz olarak vize makamlarına sunulması gerekir. Konsolosluk tarafından hangi belgelerin ibraz edilmesi istenilmiş ise mutlaka o belgelerle beraber vize işlemlerine başlamak gerekir.

İngiltere Ticari Vize Nasıl Alınır?

İngiltere ticari vizesi için başvuru hem şahsen hem de bir vize merkezi aracılığı ile yapılabilmektedir. Ticari vizenin alınabilmesi için en önemli husus başvuru işlemlerinde kullanılan ve istenilen belgelerin doğru olarak hazırlanmasıdır. Ayrıca evrakları hazırlama esnasında bazı noktalara da dikkat etmek gerekir. Özellikle evrakların asılları ile beraber fotokopilerinin de vize dosyasında bulunması gerekmektedir. İngiltere ticari vize başvurusunun incelenebilmesi ve değerlendirmeye alınabilmesi için, İngilizce olmayan tüm ek belgelerin İngilizce tercümesi ile beraber ilgili makama teslim edilmesi mecburidir.

İngiltere Ticari Vize Gerekli Evraklar

İngiltere ticari vizesinde istenilen evraklar genellikle ticari faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili evraklardır. Bu açıdan İngiltere ticari vizesine başvurmak için şu evrakları ilgili mercilere teslim etmek gerekir;

  • Seyahat süresinden sonra en az 6 ay daha geçerliliği olan pasaport en önemli evraklardan birisidir. Ayrıca pasaportta vizenin işlenebilmesi için en az 2 boş sayfa da bulunmalıdır. Eğer kişinin eski bir pasaportu varsa bu pasaport da evrakların arasında sunulmalıdır.
  • İngiltere’den gelen davet mektubu. Ticari amaçlı olarak hangi kurum ya da kuruluşa gidilecekse bu kurumlardan gelen Davetiye Mektubu. Davetiye mektubunda mutlaka kurumun iletişim bilgileri bulunmalıdır.
  • Başvuru yapan kişiye ait maaş bordrosu. Ayrıca, kişinin son 6 ayda mevcut olan banka işlemleri de evraklarla beraber sunulmalıdır.
  • İşverenden alınmış bir dilekçe. Bu dilekçe genellikle iş yerinin antetli kağıdına basılı olarak verilmelidir. Kişinin ne zaman işe başladığını, faaliyetlerini ve unvanını içeren bir dilekçe olmalıdır.
  • Mesleki bilgileri içeren evraklar da önemlidir. Özellikle SGK giriş belgeleri, emekli olanlarda emeklilik belgesi gerekmektedir.

İngiltere Ticari Vize Ücretleri

İngiltere ticari vizesinde ücretler genellikle alınan vizenin süresine göre değişmektedir. Süre uzadıkça ödenmesi gereken ücretler de artış göstermektedir. Vize ücreti vizenin değerlendirilmesi için ödenen bir harç bedelidir. Bu nedenle vize sürecinin başlamasından önce mutlaka vize harç bedellerinin yatırılması gerekir.

Vize ücretleri konsolosluk tarafından yetki verilmiş vize merkezlerine ya da konsolosluğun ilgili vize birimlerine yapılmaktadır. Bu hususa dikkat ederek vize başvurusu öncesinde gerekli süreç başlamalıdır. Vize harç bedelinin yatırılması ile beraber size bir dekont verilecektir.

Bu dekont da ayrıca vize evraklarının içerisine eklenmelidir. Çünkü vize evraklarında vize harç bedelinin dekontu kesinlikle istenilmektedir.

İngiltere ülkesi için ticari vize ücretleri her yıl değişir. Bu değişim bir artış şeklinde olmaktadır. Ayrıca vize harç bedelleri dolar kuru üzerinden hesaplanır. Bu açıdan ticari vize uygulamasında en kısa süreli ücret 115 USD iken 10 yıllık vize için ödenmesi gereken vize ücreti 1000 USD kadardır. Sürelere göre ödenmesi gereken vize ücreti de değişmektedir.